PRIVACY BELEID VAN MOWINEO (Laatst bijgewerkt in november 2012)

De Internetsite (de ”Site”) en de Mowineo diensten worden gerund door Mogenio S.A, 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 (“ons”, de “Provider” of het “Bedrijf”). Dit Privacy beleid is van toepassing op alle Diensten aangeboden door de Provider (de “Diensten”) alsook alle nieuwe faciliteiten die een uitbreiding, aanvulling of verbetering inhouden van de huidige Diensten, waaronder elke aanvulling op de nieuwe functies die door de Provider wordt toegevoegd. Dit Privacy beleid beschrijft ons beleid met betrekking tot de verzameling, verwerking, het gebruik, en in bepaalde gevallen de overdracht van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Door de Site en de Diensten te gebruiken gaat u akkoord met de verzameling, verwerking, het gebruik en de overdracht van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacy beleid. Uw gebruik van de Site en alle andere persoonsgegevens die u verstrekt via de Site of via een ander communicatiemedium blijft onderworpen aan dit Privacy beleid, alsook aan de Algemene Voorwaarden en/of andere vermelde beleidsvoeringen.

DIT PRIVACY BELEID BEHANDELT DE VOLGENDE ONDERWERPEN:

1. Welke soort persoonsgegevens er van u worden verzameld via de Site of de Diensten;
2. Hoe de gegevens worden gebruikt;
3. Met wie de gegevens worden gedeeld;
4. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en hoe u ze indien nodig kunt aanpassen;
5. Hoe we communiceren met andere websites;

6. Hoe u contact met ons kunt opnemen

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

We ontvangen en slaan gegevens op, waaronder persoonsgegevens, over u en uw gebruik van onze Diensten. Deze gegevens worden op een aantal manieren verkregen, ook wanneer u onze Site bezoekt en door interactie met onze Diensten. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u op unieke, directe of indirecte wijze te identificeren of contact met u op te nemen. Niet-persoonsgegevens zijn gegevens waar u niet direct aan kan worden gekoppeld. We kunnen om welke reden dan ook niet-persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en vrijgeven.

U bent vrij geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer wij dit van u vragen, maar merk echter op dat in het algemeen de meeste gegevens die wij vragen noodzakelijk zijn om u onze Diensten te kunnen leveren en bij gebrek aan deze persoonsgegevens zijn wij hiertoe niet in staat.

a. Gegevens verzameld tijdens het aanmelden voor onze Diensten 
We verzamelen persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze Diensten op de Site. We mogen deze gegevens over u combineren met openbaar beschikbare gegevens die we verkrijgen van onze zakenpartners en andere bedrijven, zoals wettelijk is toegestaan. Tijdens de aanmelding voor bepaalde Diensten van ons, kunnen we van gebruikers vragen ons basale contactgegevens te geven (zoals uw voor- en achternaam, e-mailadressen en mobiele telefoonnummer), en demografische gegevens (zoals postcode en leeftijd). De gegevens waarnaar wordt gevraagd op het aanmeldingsformulier kunnen van tijd tot tijd veranderen. Hoewel er naar aanvullende demografische gegevens kan worden gevraagd op het moment van aanmelden, zijn alleen de gegevens die zijn gemarkeerd met "vereist" noodzakelijk voor de aanmelding en het gebruik van onze Diensten.

We accepteren geen aanmeldingen van personen onder de zestien jaar. Onze Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die zestien jaar of ouder zijn. Als we erachter komen dat een gebruiker jonger is dan zestien jaar, dan zullen we het account opheffen en de gegevens van de gebruiker verwijderen. We zijn niet aansprakelijk voor enige content of reclame die wordt bekeken door minderjarige kinderen in overtreding van de bepalingen van dit beleid.

b. Gegevens verzameld door het gebruik van de Site en de Diensten 
Naast de specifieke vragen die u beantwoordt tijdens het aanmelden voor onze Diensten, kunnen we ook gegevens verzamelen van winnaars van onze wedstrijden, zoals hun woonadres, telefoonnummer, geboortedatum en BSN-nummer, zodat we kunnen voldoen aan de verschillende juridische en administratieve meldingsplichten.
We houden uw communicatie met ons bij en verzamelen gegevens die betrekking hebben op u en uw gebruik van onze Diensten zoals IP-adressen (met andere woorden, de locatie van uw computer op het Internet) voor systeemadministratie, probleemoplossing, beveiliging en om de algemene traffic trends te onderzoeken. Deze gegevens worden in samengevoegde vorm vastgelegd voor administratieve doeleinden.


We kunnen ook gebruik maken van cookies, een klein databestand opgeslagen op uw computer, om delen van onze Diensten en Site aan te passen aan uw voorkeuren. We kunnen deze cookie bijvoorbeeld gebruiken om u te identificeren als geregistreerde gebruiker van onze Diensten. Door de Site en de Diensten te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt ervoor kiezen uw browser niet toe te staan cookies te accepteren, maar begrijp dat hierdoor bepaalde delen of functionaliteit binnen onze Site helaas beperkt kunnen zijn.

2. WAT DOEN WE MET DE GEGEVENS DIE WE HEBBEN VERZAMELD?

We gebruiken de gegevens die we van u verzamelen om het volgende te doen:

De Diensten aan u verlenen;

Uw overeenkomst met ons voor het gebruik van de Diensten bevestigen;

De Diensten bij u in rekening brengen en andere transacties tussen u en ons verwerken;

Onze inhoud verbeteren;

Prijzen en beloningen uitreiken van onze verschillende wedstrijden;

Bepaalde pagina’s of Diensten voor u aanpassen; en

U promotiegegevens en updates over de Diensten toezenden.

Provider geeft de gebruiker de mogelijkheid de stroom aan ontvangen informatie te onderbreken. Verzoek om annulering vindt plaats op de volgende manier:

Bezoek de website: nl.Mowineo.com > Annuleer het abonnement of de dienst via SMS, stuur Mowineo stop, bel naar ons customer support nummer: 0205050129 of stuur een e-mail naar nl_cc@Mowineo.com met het annuleringsverzoek.

3. MET WIE DELEN WE GEGEVENS? 
Het is ons beleid geen persoonlijk identificeerbare gegevens vrij te geven aan derden, behalve in de volgende gevallen:

We mogen zulke gegevens vrijgeven aan derde leveranciers (bijv. gegevensopslag en verwerkingsfaciliteiten) die we gebruiken om ons te helpen bij het verlenen van onze Diensten, onderhevig aan vergelijkbare geheimhoudingsplichten zoals die vermeld in dit beleid;

We delen uw mobiele nummer en uw koerier met onze aggregator en koerier.

We kunnen de naam van winnaars van onze wedstrijden vrijgeven op onze Site en in winnaarslijsten zoals wettelijk vereist kan zijn;

We kunnen gegevens over u vrijgeven aan providers van mobiele telefonie die u kiest om de mobiele communicatiediensten te verlenen die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot onze Diensten;

We kunnen ook gegevens over u vrijgeven waarvan we denken dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om wetgeving, regelgeving, rechterlijke of administratieve beslissingen of andere overheidsinstantie na te leven of om schade te voorkomen aan uzelf of anderen;

We mogen alle gebruikersgegevens publiceren, verkopen, verspreiden, weergeven of wijzigen die geen persoonlijk identificeerbare gegevens zijn;

Ten slotte mogen we uw persoonsgegevens vrijgeven na een overdracht of verkoop aan een andere instantie van alle of substantieel gezien al onze aandelen of vermogen van bedrijfswege waar dit Privacy beleid betrekking op heeft of elke andere reorganisatie van het bedrijf.

We mogen ook samengevoegde demografische en andere gegevens met betrekking tot het gebruik van onze Diensten delen met derden voor marketing- en andere doeleinden.

We geven de bovengenoemde derde partijen geen toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken of vrij te geven, behalve om de diensten te verlenen die wij van hen vragen.

Het kan voor het Bedrijf nodig zijn uw persoonsgegevens op internationale wijze over te dragen naar derde partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Door u aan te melden op de Site en gebruik te maken van de Diensten, bent u zich bewust van een dergelijke overdracht en gaat ermee akkoord. U begrijpt dat de landen waarnaar wij gegevens kunnen overdragen, mogelijk geen adequaat beveiligingsniveau voor persoonsgegevens hebben. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasbare regelgeving en het Bedrijf zal stappen ondernemen om de hoge mate van beveiligingsmaatregelen op te leggen aan alle noodzakelijke derde leveranciers.

4. TOEGANG TOT UW ACCOUNT 
Om veiligheidsredenen geven we gebruikers momenteel niet de mogelijkheid hun account op onze systemen in te zien of bij te werken. Op verzoek verstrekken we u echter wel gratis een verklaring over de persoonsgegevens die we van u verwerken en het doel van die verwerking. Stuur om deze gegevens te verkrijgen, te rectificeren of te verwijderen, ons een e-mail naar nl_cc@Mowineo.com

5. ANDERE WEBSITES 
Onze Site kan links bevatten naar andere websites gerund door derden waarvan het beleid met betrekking tot het behandelen van gegevens kan verschillen van de onze. Hoewel we ernaar streven om te gaan met integere websites, kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor de gegevensbehandelingspraktijken van deze andere websites. Alle gegevens die u direct vrijgeeft aan partijen die diensten aan ons verlenen, zoals leveranciers die reclame maken op onze Site of Diensten, kunnen hierdoor onderworpen zijn aan andere regels voor gebruik of vrijgave. Deze verbonden websites hebben aparte en onafhankelijke privacyverklaring, meldingen en gebruiksvoorwaarden, waarvan we aanbevelen dat u ze zorgvuldig doorleest.

6. VEILIGHEID 
Uw privacy is belangrijk voor ons en we nemen redelijke administratieve, technische, fysieke en bestuurlijke maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen. We kunnen echter niet garanderen dat de veiligheidsmaatregelen die we nemen alle risico’s van vrijgave of misbruik van uw persoonsgegevens door derden volledig zullen wegnemen. U bent er verantwoordelijk voor dat alle wachtwoorden of login id’s die u krijgt veilig blijven. Neem contact met ons op zodra u merkt dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of een overtreding van de veiligheid.We zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige claim, verlies, schuld of uitgave voortkomend uit het gebruik van uw wachtwoorden of id’s, met of zonder toestemming.

7. MELDING BIJ WIJZIGINGEN

Naarmate we onze Diensten bijwerken en uitbreiden, behouden we ons het recht voor naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy beleid. We zullen alle herzieningen plaatsen op de Site of via onze Diensten. We raden u aan dit privacy beleid regelmatig te controleren op wijzigingen. De meest recente versie van het Privacy beleid zal alle eerdere versies vervangen. Door de Diensten te blijven inzien en gebruiken nadat die wijzigingen zijn ingegaan, gaat u ermee akkoord zich te binden aan het bijgewerkte Privacy beleid. Als er een wijziging is in dit privacy beleid die invloed heeft op uw persoonlijk identificeerbare gegevens, dan zullen we u hiervan op de hoogte stellen per sms en/of e-mail naar het adres dat u hebt verstrekt. Op het moment dat u dit bericht krijgt, heeft u de mogelijkheid af te zien van deze wijziging van gegevensgebruik door een geschreven antwoordbericht te sturen, gegeven dat u na elk later gebruik van de Site onderworpen bent aan het nieuwe Privacy beleid.

8. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bij vragen of bezorgdheden met betrekking tot dit Privacy beleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via: nl_cc@Mowineo.com